COVID-19, Kosovë

Të Infektuar | Shëruar | Vdekur


Ferizaj             98             1              2
Malishevë        76             55             1
Pejë                73                             2
Prishtinë          70             2              2
Prizren             62             2              2
Viti                  52             2
Gjilan              48             4              2
Kamenicë         39
Suharekë         36              1             1
Mitrovicë e V.    35             1              2
Vushtrri            24            22             1
Zveçan             22                             1
Zubin Potok      20
Rahovec           20             1
Shtime             19             1              1
Gjakovë           16             4              1
Lipjan              15
Leposaviq        14                             2
Podujevë         11              4              1
Istog               8                               1
Hani i Elezit      7
Fushë-Kosovë   7
Kaçanik            7
Skenderaj         6
Klinë                5                1
Deçan              3
Dragash           3
Drenas            2
Obiliq              1                 1


Total:         1038           791            30