Deri në vitin 2050 popullsia pritet të bjerë në dy të tretat e rajonit të BE-së

Parashikohet që rreth 802 rajone të BE-së do të kenë një popullsi më të vogël në vitin 2050 sesa ishte rasti në vitin 2019, ndërsa raporti i Eurostat gjithashtu thotë se rreth 414 rajone do të kenë një rritje të popullsisë.


Ky informacion vjen nga hulumtimi i fundit mbi modelet demografike rajonale, të kryer në 31 vende (27 shtete anëtare të BE dhe katër vende të EFTA – Shoqata Evropiane e Tregtisë së Lirë).

Ekzistojnë ndryshime të konsiderueshme në parashikime sipas vendeve.

Në rajonet e Lituanisë dhe Letonisë, popullsia pritet të ulet me të paktën 20 për qind.

Bullgaria, Estonia, Rumania dhe Sllovakia kanë vetëm një rajon për të cilin parashikohet rritja e popullsisë deri në vitin 2050.

Vendet e tjera, shumica e të cilave kanë një ndryshim negativ në strukturën e popullsisë në rajon, janë Republika Çeke, Kroacia, Greqia, Hungaria, Polonia, Portugalia dhe Finlanda.

Kur bëhet fjalë për të njëjtat vende, mosha mesatare parashikohet të rritet me katër vjet (nga 45.1 në 2019 në 49.1 në 2050).

Vetëm 131 nga 1.216 rajone (11 për qind) nuk presin një rritje në moshën mesatare të popullsisë.

Rajonet e Evropës Lindore dhe Jugore pritet të plaken më shpejt dhe për 160 rajone (13 për qind) me plakjen më të shpejtë, mosha mesatare pritet të rritet në tetë vjet midis 2019 dhe 2050.

Vetëm 10 për qind e rajonit pritet të ketë një popullsi më të re në të njëjtën periudhë, dhe deri në tetë nga 10 në Gjermani, ku mosha mesatare pritet të ulet me katër vjet.