Lexo edhe: Blerja e teksteve shkollore, MASHT-i po shqyrton mundësinë që paratë të barten në llogaritë e prindërve dhe aplikimi të bëhet përmes e-Kosova