Fillon mbledhja e Kryesisë së Kuvendit, këto janë pikat e rendit të ditës

Kryesia e Kuvendit të Kosovës është mbledhur sot, ndërkaq në rend dite janë disa pika.


Në rend të ditës do të jenë miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme të Kryesisë së Kuvendit dhe përgatitjet për seancë të re plenare. Ky është rendi i plotë i ditës:

  1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,II. Përgatitjet për Seancë të re plenare:
  2. Deklarimet jashtë rendit të ditës, Pyetjet parlamentare, Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme, Ndryshimi dhe plotësimi i Vendimit nr. 08-V-006, dt. 02.04.2021 për formimin e komisioneve parlamentare, Shqyrtimi i parë i Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr. 04/L-123 të Procedurës Penale, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 06/L -091.
  3. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave

Në këtë mbledhje po marrin pjesë të gjitha shefat e grupeve parlamentare.