Këto janë masat e reja të vendosura nga Qeveria

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot në mënyrë elektronike ka marrë vendim për masat e reja antiCOVID-19.


Sipas Qeverisës së Kosovës thuhet se, “Në institucionet publike dhe private, deri me datë 26 shtator 2021, vazhdohet obligimi që të paraqitet në punë vetëm stafi esencial, ndërsa stafi jo esencial obligohet të punojë nga shtëpia. Për qëllime të këtij vendimi, staf esencial konsiderohen punëtorët prania fizike e të cilëve në vendin e punës është e domosdoshme për kryerjen e detyrave të punës.