Mbi 40 zyrtarë u akuzuan për mosdeklarim të pasurisë, me Ligjin e ri parashihen sanksione të ashpra

Drejtori i Departamentit për Parandalimin e Korrupsionit në Agjencinë Kundër Korrupsion (AKK), Afrim Atashi,ka thënë se mbi 40 zyrtarë të lartë janë akuzuar për mosdeklarim të pasurisë.


Sipas tij, të gjithë zyrtarët e lartë të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë dhe që nuk kanë pasur arsye të mjaftueshme kundrejt tyre janë ngritur kallëzime penale.

Atashi tha se ndërvite bashkëpunimi me prokurorinë është avancuar, derisa sa shton se ndërmjet tyre ka bashkëpunim edhe para se të bëhen kallëzimet penale.

“… janë rreth 40 deri në 50 edhe pse tash zyrtarët e lartë publik kanë sjellë arsyetime pas afatit të deklarimit të pasurisë dhe ato pasi të dalin statistikat se sa e kanë deklaruar ato vinë pastaj. Mirëpo për të gjithë ata që nuk e kanë deklaruar pasurinë dhe nuk kanë pasur arsye të mjaftueshme pse nuk e kanë bërë një gjë të tillë agjencia ka paraqitur kallëzime penale dhe janë prokuroritë kompetente ku edhe tash në baza ditore mbajmë informata dhe kështu do të ndodhë edhe në këtë afat”, ka thënë ai për Ekonomia Online.

Atashi shpreson që deri në fund të këtij viti të finalizohet Ligji për Agjencinë dhe ai për deklarimin e pasurisë.

Ai thotë se është paraparë që AKK-ja më tepër të shkoj kah aspekti parandalues si dhe të fuqizohet më shumë në aspektin e prejardhjes së pasurisë.

Me Ligjin e ri ai thotë se do të sanksionohen si kundërvajtje fillimisht mosdeklarimi i pasurisë, duke përfunduar edhe me aktakuzë, por edhe me ndëshkime më të mëdha.

“Ajo çka mund ta them është se ne si Agjenci prapë se prapë nuk po ndëshkohen ashtu si parashihet me ligj. Do të thotë kemi falje dhe dënime shumë të ulëta për mosdeklarim të pasurisë edhe pse kjo do të merr fund me ndryshimin e Ligjit për deklarimin e pasurisë, ku është paraparë që të sanksionohen si kundërvajtje fillimisht. Nëse nuk deklarohen në afatin e paraparë ligjor pra me gjobë dhe nëse edhe një herë nuk e deklaron pasurinë pastaj shkon dhe bëhet vepër penale dhe kjo është një bazë e mjaftueshme për prokurorinë dhe gjykatën…, dhe mund t’i ndëshkojë me dënime më të mëdha të ardhmen”.

Atashi ka paralajmëruar të gjithë zyrtarët e lartë publik që janë larguar nga detyra apo kanë ardhur për herë të parë të deklarojnë pasurinë brenda afatit 30 ditorë, siç thotë ai kjo nuk lidhet me afatin e rregullt ligjor.