Parregullsi në Komunën e Prishtinës, 94 të punësuar me kontratë mbi vepër

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka gjetur se Komuna e Prishtinës gjatë vitit 2018 kishte angazhuar 94 persona përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta (MSHV). Gjatë testimit të dosjeve ZKA-ja ka gjetur se 9 raste angazhimi nuk ishte bërë përmes procedurave të thjeshtëzuara të rekrutimit siç kërkohet. Personat ishin angazhuar për 6 muaj dhe më pas kontratat u ishin vazhduar edhe për 6 muaj me kërkesë të drejtorëve përkatës ku ishin angazhuar më parë.


Personat punonin në pozita të rregullta të punës, shkruan sot Gazeta ‘Zëri”.

Shkelje të shumta ka gjetur Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) gjatë auditimit të pasqyrave financiare për Komunën e Prishtinës për vitin 2018.

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka gjetur se Komuna e Prishtinës gjatë vitit 2018 kishte angazhuar 94 persona përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta (MSHV), shkruan më tutje Gazeta “Zëri”.

Gjatë testimit të dosjeve ZKA-ja ka gjetur se 9 raste angazhimi nuk ishte bërë përmes procedurave të thjeshtëzuara të rekrutimit siç kërkohet.

Personat ishin angazhuar për 6 muaj dhe më pas kontratat u ishin vazhduar edhe për 6 muaj me kërkesë të drejtorëve përkatës ku ishin angazhuar më parë. Personat punonin në pozita të rregullta të punës