Shtetasi serb mohon fajësinë për përgatitje të veprave terroriste kundër sigurisë së Republikës së Kosovës

Serbi i akuzuar Srba Antiq, është deklaruar i pafajshëm për përgatitje të veprave terroriste ose veprave kundër sigurisë së Republikës së Kosovës dhe veprave penale të mashtrimit dhe armëmbajtjes pa leje.

Në seancën fillestare që është mbajtur të hënën në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, pas leximit të aktakuzës nga prokurorja Florije Shamolli, i akuzuari Antiq, e ka mohuar fajësinë për tri veprat penale me të cilat ngarkohet.

“Nuk e ndjej veten fajtor për asnjërën nga veprat penale”, ka thënë i akuzuari Antiq.

Pas deklarimit të të akuzuarit, kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Musa Konxheli, e ka njoftuar atë se brenda 30 dite mund të paraqesë kundërshtime për provat dhe kërkesë për hedhje të aktakuzës.

Më pas, gjykatësi Konxheli ka pyetur të akuzuarin Antiq, nëse do të angazhojë mbrojtës sipas autorizimit, apo do ta pranojë avokatin e caktuar sipas detyrës zyrtare, Ilir Gashin.

Lidhur me këtë, Antiq ka thënë se do të angazhojë avokat sipas autorizimit, i cili sipas tij, edhe do t’i paraqesë kundërshtimet për këtë aktakuzë.

Prokurorja Shamolli, ka kërkuar nga gjykata që të evidentohet në procesverbal, se ajo ka sjell të gjitha shkresat e lëndës për të akuzuarin, por se pret caktimin e avokatit të tij për t’ia dorëzuar.

Në fund, gjykatësi Konxheli ka njoftuar se procedura paraprake për këtë rast ishte zhvilluar në Gjykatën Themelore në Gjilan, dhe pas ngritjes së aktakuzës kjo lëndë është transferuar në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, më 1 tetor 2019, ka ngritur aktakuzë ndaj Srba Antiq për shkak të veprave penale “Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës”, nga neni 144 par.3 të KPRK-së, “mashtrimi” nga neni 335 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe veprës penale “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 374 par.1 të KPRK-së.

Sipas prokurorisë, më 12 korrik 2018, nga Posta e Serbisë nr.1 në pjesën veriore të Mitrovicës, i akuzuari Srba Antiq, ia ka dërguar një pako të dëmtuarit Radomir Repanoviq në fshatin Osojan, Komuna e Istogut, e në të cilën pako gjendeshin një pistoletë e tipit “CZ Vzor 50” 7.65 mm, me një karikator me gjashtë fishekë, 11 pako ampula të llojit “tramdalol”, pesë pako me ampula të llojit “trodon”, 18 pako me tableta “bensedin” dhe një pamflet të formatit “A4”, me logo të Serbisë, me titull “Vrhovna Komanda Oslobofilaqke Vojske Kosova i Metohije”.

PSRK-ja pretendon se përmes kësaj pamflete bëhej thirrje për të dëmtuarin dhe qytetarët tjerë serb si: Momir Radenkoviq, Begolub Portiq, Sasha Portiq, Millosh Nedelkoviq, Millan Pavlloviq, Dragana Pantiq etj, që të bartin armë nga depo të ndryshme në Mitrovicë, me qëllim që të ndërmerren sulme dhe të përdorej dhunë fizike ndaj qytetarëve serbë, në mënyrë që para bashkësisë ndërkombëtare t’i fajësojnë shqiptarët.

Sipas dispozitivit të dytë të kësaj aktakuze, Srba Antiq akuzohet se nga viti 2017 në vazhdimësi, ka mashtruar shumë qytetarë, në atë mënyrë që përmes paraqitjes së fakteve të rreme me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore ka shfrytëzuar situatën e disa qytetarëve serb, duke u prezantuar si zyrtar i lartë i Ministrisë së Shëndetësisë në Serbi dhe si përfaqësues i organizatës për të sëmurët me diabet.

Sipas kësaj akuze, i akuzuari Antiq paraprakisht u ka marrë shuma të ndryshme parash, si të dëmtuarit Radomir Repanoviq shumën prej 7000 euro, të dëmtuarit Srgjan Radenkoviq shumën prej 2000 euro, Momir Radenkoviq 5000 euro dhe shumë të tjerëve u kishte kërkuar para për punësimin e tyre, por për shkak të shumave të larta nuk kanë pasur mundësi t’ia japin, shkruan Betimi për Drejtësi.

Ndërsa, sipas dispozitivit të tretë, më 12 korrik 2018, ka mbajtur në pronësi, kontroll dhe posedim armë në mënyrë të paautorizuar, në atë mënyrë që pistoletën e tipit “CZ Vzor 50”, 7.65 mm, me një karikator e ka dërguar përmes postës së Serbisë në pjesën veriore të Mitrovicës, e ka futur në një pako dhe e ka dërguar në emër të Radomir Repanoviq në fshatin Osojan, ashtu që i njëjti armën e ka lajmëruar në polici, e cila edhe është konfiskuar.