Specialja e pranon ankesën Gucatit e Haradinajt për gabime në aktakuzë, lënda dërgohet në Gjykatën e Apelit

Gjykatësi i procedurës paraprake në Gjykatën Speciale, Nicolas Guillou, e ka pranuar një ankesë të avokatëve të Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt.


Gucati dhe Haradinaj ishin ankuar për aktakuzën e ngritur ndaj tyre, duke e bazuar atë mbi dyshimet lidhur me shkeljet e mundshme ligjore që mund të ishin bërë nga Zyra e Prokurorit të Specializuar.

Këtë ankesë e ka pranuar gjykatësi Nicolas Guillou, duke e dërguar lëndën në Gjykatën e Apelit që funksinon në kuadër të Gjykatës Speciale.

Mbrojtjet e Gucatit dhe Haradinajt listuan pesë pika me dyshime, duke pretenduar kështu se ka shkelje serioze nga ana e Prokurorisë.

Dyshimet e avokatëve të krerëve të OVL-UÇK-së përmblidhen në pesë pika, si në vijim:

1 . Nëse Gjyqtari i Procedurës Paraprake gaboi kur gjeti se Aktakuza e konfirmuar nuk ishte me të meta në mungesë të të dhënave të tjera për identitetin e bashkëkryerësve, duke pasur parasysh kërkesën për të dhënë në aktakuzë sa më shumë detaje që është e mundur në lidhje me identitetet e çdo bashkëkryerësi të pretenduar.

2 . Nëse Gjyqtari i Procedurës Paraprake gaboi kur gjeti se Aktakuza e konfirmuar nuk ishte me të meta në mungesë të të dhënave të tjera për identitetin e bashkëpunëtorëve, duke pasur parasysh kërkesën për të dhënë në aktakuzë sa më shumë detaje sa të jetë e mundur në lidhje me identitetin e çdo bashkëpunëtori të pretenduar.

3 . Nëse gjykatësi paragjyqësor gaboi duke gjetur se aktakuza e konfirmuar nuk ishte me të meta në mungesë të të dhënave të tjera për identitetin e personave të asistuar ose të nxitur, duke pasur parasysh kërkesën për të siguruar në padi sa më shumë detaje të jetë e mundur në lidhje me identitetin e ndonjë personi të asistuar ose të nxitur.

4 . Nëse gjyqtari i procedurës paraprake gaboi kur zbuloi se nuk ishte një defekt në Aktakuzën e konfirmuar për të përdorur formulën “dhe / ose” për t’iu referuar në mënyrë alternative bashkëkryerësit të akuzuar, pa emër ose bashkëpunëtorë pa emër kur atribuimi i veprimeve të pretenduara të ndërmarra, duke pasur parasysh kërkesën që nuk duhet të përdoren formulime të cilat krijojnë paqartësi për sa pretendohet përgjegjësia e të akuzuarit.

5 . Nëse Aktakuza e Konfirmuar është me defekte në atë që pretendon Veprime “të panjohura” të cilat gjoja “mund” të kenë ndodhur pas “të njohurave” , veprime të cilat dyshohet se kanë ndodhur, duke pasur parasysh kërkesën që deklaratat e hapura në lidhje me faktet që mbështesin akuzat nuk janë lejohen, përveç nëse ato janë jashtëzakonisht të nevojshme, gjë që nuk është pohuar.

Në vendimin e tij për aprovimin e kërkesës, gjyqtari Guillou thotë se të pesë çështjet e ngritura, janë material që të lihen në Dhomat e Posaçme të Apelit, dhe një vendim nga kjo instancë do të ndikonte në zhvillimin më të drejtë dhe të shpejtë të procedurës.

Në konkluzion, gjykatësi tha se dyshimet e ngritura nga avokatët e Gucatit e Haradinajt do të ndikonin në rrjedhën e procedurave të gjykimit mbi ta.

“Në dritën e asaj që u tha sa më sipër, gjyqtari i procedurës paraprake konstaton se Pesë Çështjet do të ndikojnë ndjeshëm në zhvillimin e drejtë dhe të shpejtë të procedurave dhe një zgjidhje të menjëhershme nga Gjykata e Apelit në lidhje me to mund t’i përparojë materialisht procedurat. Gjykatësi i Procedurës Paraprake në përputhje me rrethanat vërteton Pesë Çështjet nën parametrat e dhënë në paragrafin 21”, thuhet në arsyetimin e vendimit.

Gjykatësi Guillou i ka kërkuar Apelit që sa më shpejt ta japë një verdikt për çështjet e ngritura nga Gucati e Haradinaj.

.