Të shkarkuarit nga Vettingu kërkojnë dy rroga dhe pension suplementar

Të shkarkuarit nga procesi i Vettingut i kanë kërkuar Prokurorisë së Përgjithshme dy rroga mujore, pas largimit nga funksioni, pagën e vjetërsisë për efekt pensioni dhe pensionin suplementar.


Aktualisht ata që shkarkohen në shkallën e parë marrin 80 % të pagës deri në vendimin e fazës së dytë, atij të KPA-së.

Në momentin që jepet dhe vendimi i Apelit për shkarkim, atëherë ata nuk kanë më asnjë lloj përfitimi apo pagese.

Kërkesat për paga shtesë Prokuroria e Përgjithshme ia ka kaluar Këshillit të Lartë të Prokurorisë, e cila pritet të dalë me një vendim.