Gani Gërmia te dentisti

Gani Gërmia te dentisti: A ka frikë apo s’ka kohë?