IMPRESUM

Reporteri.net është gazetë online e lajmeve nga vendi dhe bota. Qëllim kryesor ka informimin e drejtë, të paanshëm dhe të shpejtë. Reporteri.net, në pronësi të “R Media L.L.C.”, është themeluar në mars të vitit 2019 dhe drejtohet nga gazetarët Bekim Kabashi dhe Mentor Gjergjaj.

Drejtor gjeneral: Bekim Kabashi ([email protected])

Kryeredaktor: Mentor Gjergjaj ([email protected])

Marketing: [email protected]Reporteri.net (R Media L.L.C.): 

Adresa: Rr. UÇK, Nr. 102/11
10000 Prishtinë, Kosovë

E-Mail: [email protected]
Tel: +383 49 687 666

Bordi Redaktorial: Bekim Kabashi ([email protected]), Hekuran Gashi dhe Mentor Gjergjaj ([email protected])