Në rrugë kundër shtrenjtimit të sigurimeve

Qytetarët në rrugë kundër shtrenjtimit të sigurimeve në Kosovë