Barnat për hemodializë dikur bliheshin 65 euro, tash 1 euro e 70 cent

Instituti Demokratik i Kosovës ka organizuar një tryezë ku ka bërë publik raportin e monitorimit të prokurimit publik në Ministrinë e Shëndetësisë.


Në këtë raport, është bërë analizimi me furnizim material shpenzues për hemodializë.

Sipas të gjeturave të këtij raporti, pasi që Ministria e Shëndetësisë ka thyer monopolin 20-vjeçar në blerjen e produkteve të hemodializës, çmimet e blerjes së barnave kanë rënë.

Për një produkt, një bar që më parë ka qenë 65 euro ka rënë në 1.7 euro.

Sipas kësaj, Ministria e Shëndetësisë ka kursyer 2.2 milionë euro në blerjen e produkteve të hemodializës gjatë vitit 2018.