Gjykata vendos për aktakuzën e rastit ‘Pronto’

Adem Grabovci dhe 10 të akuzuarit e tjerë akuzohen nga Prokuroria Themelore e Prishtinës, se në bashkëpunim-bashkëkryerje kanë kryer veprën “Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në tentativë”, njofton Gjykata Themelore e Prishtinës.

Ndaj këtij vendimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesë ditësh.