Dexamethasone – ilaçi i parë për mjekimin e Coronavirusit

Dexamethasone – ilaçi i parë për mjekimin e Coronavirusit, i disponueshëm edhe në Kosovë