Gani Gërmia deklaron pasurinë

Gani Gërmia deklaron pasurinë – kjo është vlera e mustaqeve, borxheve që ia gjeneroi gruaja, dhe fajdet…