‘Gara’ Hoti-Thaçi për udhëheqjen e dialogut

“Gara” Hoti-Thaçi për udhëheqjen e dialogut – dëgjoni se çfarë thonë qytetarët