Bashkëbiseduesi harron që është në live në RTK, shikojeni reagimin e gazetarit

Ooops’at janë janë të pashmangshëm në jetën publike televizive, sidomos kur bëhet fjalë për transmetime të drejtpërdrejta


Një ngjarje komike ka ndodhur sot në një transmetim live nga Gjilani, në televizionin publik.

Të dy po e prisnin sinjalin e regjisë për t’u inkuadruar live në një emision në RTK, por që bashkëbiseduesi i gazetarit, drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të Gjilanit, Nysret Hajrullahu, duket se harron për një moment që të qëndrojë më ‘serioz’.

Indiferent nuk qëndroi gazetari, i cili e ka tërhequr për krahu bashkëbiseduesin e tij, për t’i treguar se janë inkuadruar live në emision.

Për më shumë, shikojeni këtë moment komik: