Ajri më i ndotur në botë sonte është në Prishtinë

Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, sonte ka ajrin më të ndotur në botë.

Sipas aplikacionit “Air Visual”, Prishtina ka ndotjen e ajrit me indeks 222.

Pas Prishtinës, vendi i dytë më i ndotur në botë është Kalkuta me indeks 205. P