Ngadhnjim Kastrati edhe zyrtarisht drejtor i përgjithshëm i RTK-së

Më 19 Prill 2019, Bordi i RTK-së kishte votuar me 6 vota për dhe një kundër për kandidatin Ngadhnjim Kastrati për pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm.


Meqenëse neni 32.3 i ligjit të RTK-së ishte i paqartë rreth 2/3 e votave të anëtarëve për zgjedhjen e drejtorit, Bordi i RTK-së kërkoi interpretim ligjor.

Pas marrjes së interpretimit ligjor i cili e qartëson nenin 32.3 të ligjit të RTK-së, Bordi sot konstatoi se Ngadhnjim Kastrati emërohet Drejtor i Përgjithshëm për një mandat 3 vjeçar.