Nuk ka më master pa kurs të gjuhëve të huaja, Ministria kushtëzon studentët

Nga ky vit kandidatët që duan të regjistrojnë studimet master dhe doktoratë do të jenë të kushtëzuar me kryerjen e një kursi ndërkombëtar të gjuhëve të huaja.


Kjo pasi që në vitin 2018, Qeveria ka miratuar udhëzimin “për gjuhët e huaja në programin e studimit të ciklit të dytë apo të tretë”, i cili pritet të nisë së zbatuari këtë vit, shkruan sot “Koha Ditore”.

Udhëzimi jep mundësinë që kandidatët të mundë të zgjedhin njërën nga 5 gjuhët, në të cilën duan ta kryejnë kursin, si: gjuhë angleze, gjuhë gjermane, gjuhë frënge, gjuhë italiane dhe gjuhë spanjolle. Sipas udhëzimit kriter minimal për pranim në master është niveli i gjuhës A2, kurse për doktoratë niveli B2.

Të interesuarit që planifikojnë të regjistrojnë studimet master e doktoratë po e konsiderojnë të padrejtë udhëzimin që i obligon të kryejnë kurs të gjuhëve të huaja para se të regjistrojnë studimet.