×
Opinione

Gratë dhe vajzat vazhdojnë të vriten, vetëm mbi baza gjinore

Autor:United Nations
04 Dhjetor 2023 | 12:18

Dhuna e vazhdueshme ndaj grave dhe vajzave është një nga shkeljet më të përhapura, të vazhdueshme dhe shkatërruese të të drejtave të njeriut.

“Gratë dhe vajzat vazhdojnë të vriten në bazë të gjinisë së tyre, duke u bërë më të prekshme ndaj femicideve kur të qenit gra dhe vajza kryqëzohen me arsye apo identitete të tjera”, tha Reem Alsalem, Raportuese Speciale e OKB-së për këtë çështje.

Ajo deklaroi se “ato vazhdojnë të mos jenë në gjendje të organizohen lirshëm, të besojnë dhe të flasin dhe të vuajnë pasojat”.

Komentet e Alsalem pasuan prezantimin e raportit të saj në Komitetin e Tretë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York, gjatë muajit tetor.

“Në disa vende, ne kemi qenë dëshmitarë të regresioneve në aftësinë e tyre për të hyrë në arsim, për të lëvizur lirshëm dhe për të aksesuar shëndetin seksual dhe riprodhues.

“Këto regresione po ndodhin ndërkohë që bota lundron në kriza të shumta të luftës, ndryshimeve klimatike, varfërisë dhe pandemive që qartësisht kanë një ndikim gjinor dhe prekin gratë dhe vajzat në mënyrë të pabarabartë,” shtoi Alsalem.

Dhuna ndaj grave

Jemi në gjysmë të rrugës së garës për të përmbushur Axhendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe “kemi kuptuar me dhimbje se nuk jemi afër arritjes së Objektivit 5 të Zhvillimit të Qëndrueshëm (mbi barazinë gjinore dhe fuqizimin).

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 736 milionë i nënshtrohen dhunës fizike ose seksuale nga një partner ose dhunës seksuale nga një jopartner – një numër që ka mbetur kryesisht i pandryshuar gjatë dekadës së fundit.

Dhuna nga partneri është forma më e zakonshme e vuajteve nga gratë, me rreth 641 milionë të prekura në mbarë botën.

Gratë më të reja mbeten veçanërisht të rrezikuara nga një dhunë e tillë, me një në katër gra të moshës 15 deri në 24 vjeç që vuajnë dhunën nga duart e një partneri deri në momentin kur kanë mbushur të njëzetat.

Diskriminimi mbi baza gjinore

“Barazia gjinore nuk mund të arrihet pa u siguruar që gratë dhe vajzat mund të gëzojnë të drejtat e tyre themelore njerëzore dhe mund të marrin pjesë në shoqëri në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim,” vuri në dukje Alsalem.

50 vende vazhdojnë të kenë ligje për shtetësinë që përmbajnë dispozita diskriminuese gjinore dhe në 24 prej këtyre vendeve, grave u mohohet e drejta për t’u dhënë shtetësinë fëmijëve të tyre në baza të barabarta me burrat.

Pashtetësia

Diskriminimi me bazë gjinie në ligjet e kombësisë është një nga shkaqet kryesore të pashtetësisë.

“Mos bëni gabim: Ligjet për pashtetësinë dhe diskriminimin gjinor të kombësisë janë të barabarta me dhunën ndaj grave, pasi ato përbëjnë forma të rënda të diskriminimit ndaj grave dhe vajzave, siç përcaktohet nga Deklarata për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave.

“Ato rezultojnë në një rreth vicioz dështimesh dhe shkeljesh të të drejtave të njeriut, duke përkeqësuar drejtpërdrejt dhe tërthorazi dhunën psikologjike, seksuale dhe fizike,” përfundoi Alsalem.

Ajo u bëri thirrje shteteve që “të mbështesin objektivin, frymën dhe kuptimin e detyrimeve themelore të të drejtave të njeriut”.

Raportuesit Specialë dhe ekspertët e tjerë të OKB-së nuk janë staf i OKB-së dhe janë të pavarur nga çdo qeveri apo organizatë. Ata shërbejnë në cilësinë e tyre individuale dhe nuk marrin rrogë për punën e tyre.

FUQIZONI TË GJITHA GRATË DHE VAJZAT DERI MË 2030

T’i jepet fund të gjitha formave të diskriminimit dhe dhunës ndaj grave dhe vajzave

Eliminimi i praktikave të tilla të dëmshme si martesat e hershme dhe të detyruara dhe gjymtimi i organeve gjenitale femërore

Përshtatni dhe forconi legjislacionin për të promovuar barazinë gjinore dhe për të fuqizuar gratë dhe vajzat

Sigurimi i pjesëmarrjes së plotë dhe efektive të grave dhe mundësive të barabarta për udhëheqje në jetën politike, ekonomike dhe publike

Sigurimi i aksesit universal në kujdesin shëndetësor seksual dhe riprodhues

Në nivel global, pothuajse gjysma e të gjitha grave të martuara aktualisht nuk ka fuqi vendimmarrëse mbi shëndetin dhe të drejtat e tyre seksuale dhe riprodhuese.

Ky opinion është shkruar nga Kombet e Bashkuara. Përkthyer nga Gazeta Online Reporteri.net.

Shpërndaje:
Të ngjashme
Të ngjashme
Opinione

© Reporteri (R Media L.L.C.), 2019-2024. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Linku i lajmit u kopjua!