SHOW TIME: Mihrije Braha, Edita Sopjani, Adelina Emini

SHOW TIME: Mihrije Braha, Edita Sopjani, Adelina Emini (Gossip: Dështimet e të VIP-ve shqiptarë me Photoshop) [Ep. 10 – 13.03.2021]