Situatë interesante: Në cilin drejtim guxon të shkojë vetura blu?

Kryqëzimi në figurën e mëposhtme nuk është i pajisur me semafor. Aty ka tri vetura, lëvizja e të cilave rregullohet nga “trekëndëshi i përmbysur” dhe një shenjë trafiku.


Shikoni nga afër këtë situatë dhe përpiquni t’i përgjigjeni pyetjes:

Në cilat drejtime mund të shkojë makina blu?

1. Vetëm në drejtimin B,
2. Në drejtimet A dhe C,
3. Vetëm në drejtimin A,
4. Në drejtimet A dhe B,
5. Në çdo drejtim