Vatikani krijon ligje për të raportuar mbi abuzimet seksuale

Papa Françesko të enjten lëshoi një ligj të ri mbi kishën në lidhje me raportimin e abuzimit seksual të klerit dhe mbulimin, duke përshkruar procedurat e hetimit kur i akuzuari është një peshkop ose një epror fetar. Është përpjekja e fundit e Papës për t’iu përgjigjur shpërthimit global të abuzimit seksual dhe skandalit të mbuluar.


Disa pika kryesore të protokollit të ri janë këto, të titulluar “Ju jeni drita e botës”.

– I bën të gjithë priftërinjtë katolikë dhe motrat fetare të mandatojnë reporterë për abuzimin seksual dhe mbulojnë autoritetet e kishës. Ofron mbrojtje të palës së tretë duke thënë se nuk mund të vuajnë “paragjykime, hakmarrje apo diskriminim”.

– Kërkon që çdo dioqezë të ketë një sistem publik dhe të aksesueshëm nëpërmjet të cilit mund të raportohen konfidencialisht pretendimet për abuzim seksual dhe mbulim. Dioqezat duhet t’i konfirmojnë Vatikanit se sistemi është në fuqi deri më 1 qershor 2020.

– Përshkruan procedurat për të kryer hetime paraprake të peshkopëve dhe eprorëve fetarë të akuzuar për sjellje të keqe ose mbulim seksual. Peshkopi metropolit, përgjegjës për rajonin e gjerë gjeografik të të akuzuarit, merr raportin fillestar, kërkon leje nga Vatikani për të hetuar dhe përfunduar një hetim paraprak brenda 90 ditëve.

– Lejon për ekspertë të “kualifikuar” për të ndihmuar në hetimet.

– Kërkon që viktimat që raportojnë abuzimin të mirëpriten, të dëgjohen dhe të mbështeten nga hierarkia dhe të ofrojnë ndihmë shpirtërore, mjekësore dhe psikologjike.

– Përcakton krimet seksuale që duhet të raportohen si: Kryerja e akteve seksuale me një person të mitur ose të prekshëm; duke e detyruar dikë me “dhunë, kërcënim ose nëpërmjet shpërdorimit të autoritetit, për të kryer ose për t’u nënshtruar akteve seksuale”; prodhimin, ekspozimin, zotërimin ose shpërndarjen e pornografisë së fëmijëve, si dhe nxitjen e personave të mitur ose të prekshëm për të marrë pjesë në shfaqjen e pornografisë.

– Përcakton mbulimet që duhet të raportohen si “Veprime apo lëshime që synojnë të ndërhyjnë ose të shmangin hetimet civile ose hetimet kanonike”.

Kisha shpesh është shënjestruar pas zbulimit të shumë skandaleve të abuzimit seksual. Kjo është një hap i ri i qytetit të shënjtë që të marrë masa kundër këtyre dukurive.