Njoftim për ish-punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore

Agjencia Kosovare e Privatizimit ka dalë me një njoftim për ish-punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore.

NJOFTIMI i plotë i AKP-së:

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore:

• “KB 1 Maji” në Gjilan,
• “KB Strezovci” në Gjilan,
• “Visoko Komerc” në Prishtinë,
• “Invest Banka” në Prishtinë

se Publikimi i Njoftimit të BSPK-së për dorëzimin e dokumentacionit me qëllim të hartimit të listës fillestare për këto NSh do të bëhet me datë 8,9,10,11,12/08/2022.

Njoftimet mund t’i gjeni në ueb faqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,120

O B A V E Š T E NJ E

Kosovska agencija za privatizaciju obaveštava sve bivše radnike društvenih preduzeća:

• “KB 1 Maj” u Gnjilanu,
• “ KB Strezovci” u Gnjilanu,
• “Visoko Komerc” u Prištini,
• “Invest Banka” u Prištini

da će objavljivanje obaveštenja Saveza nezavisnih Sindikati Kosova za podnošenje dokumentacije u cilju izrade početne liste za ova DP-a biti urađene 8,9,10,11,12/08/2022.

Obaveštenja možete naći na veb stranici Kosovske agencije za privatizaciju: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,120

*Artikull i sponsorizuar