Gjykata Speciale kërkon punëtorë

Gjykata Speciale e Kosovës ka hapur konkurs për vende të lira të punës, ky konkurs pritet të jetë i hapur deri më 16 nëntor në ora 17:00.


Në këtë listë të aplikimeve për punë kërkohet nga zëvendës sekretar, përkthyes të gjuhës serbe, shqip dhe sigurim.

Të drejt aplikimi në këtë konkurs kanë të gjithë kandidatët që janë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian (BE), kandidatët e propozuar nga shtetet e tyre anëtar të BE-së, kandidatët e kontraktuar që janë nga shtetet e treta kontribuuese dhe kandidatët e propozuar nga shtetet e treta kontribuuese.