Kërkohet shkarkimi i Bordit të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë ka paraqitur në Kuvendin e Kosovës shqyrtimi i rekomandimin për shkarkimin e anëtarëve të Bordit të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave.


Kryetarja e këtij komisioni, Fitore Pacolli, ka deklaruar se ata e kanë shqyrtuar ligjin që është për këtë institucion, raportimin vjetor të këtij bordi si dhe performancën që ata kanë treguar, ku pas këtyre kanë dalë me rekomandimin për shkarkim.

Kundër këtij rekomandimi kanë dalë PDK-ja dhe LDK-ja.