Këta janë emrat e propozuar për KPMSHC

Shkëmb Manaj (30.8 pikë), Ramadan Gashi (30.0), Faruk Rexhaj (29.3), Lulzim Aliaj (28.0), Mërgim Himaj (28.0) dhe Zyle Gjinovci (25.8) janë kandidatët janë kandidatët që kanë fituar më së shumti pikë në garën për anëtar të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.


Në listë shihet se vlerësimin e ka bërë Komisioni për Administratë Shtetërore dhe kompania britanike.

Emrat e përzgjedhur tani do të dërgohen në Kuvend të Kosovës për votim nga deputetët.