Qeveria e Serbisë: Shqiptarët po vijnë për vaksinim

Koordinatori i vaksinimit në pjesën qendrore të Kosovës, Vladimir Petković, thotë se rreth 3,200 njerëz nga Kosova u vaksinuan dhe 2,600 të tjerë u rivaksinuan.


“Të gjithë mund të zgjedhin se cilën vaksinë dëshirojnë të marrin. Dhe siç e dimë, në ditët e fundit, ka qenë e mundur që të gjithë të vaksinojnë njerëz që nuk janë të regjistruar në të gjitha pikat e vaksinimit. Sa i përket përdoruesve tanë, këshilla jonë është që të gjithë të kontaktojnë më parë qendrat e tyre shëndetësore, jo vetëm për shkak të organizimit të vaksinimit, por edhe për shkak të bazës së të dhënave që po krijojmë “, tha ai, transmeton Gazeta Online “Reporteri.net.”.

“Ne gjithashtu kemi shqiptarë, turq, romë, ashkali dhe goranë në grupet e njerëzve që morëm për vaksinim, kështu që kombësia nuk vendos nëse dikush do të vaksinohet. Cila është çështja për ne është që të gjithë ata që janë shtetas të Republikës së Serbisë, të cilët kanë dokumente të vlefshme, dmth. ka një kartë identiteti të vlefshme dhe një kartë shëndetësore mund të gjendet në listat tona. Ne tashmë kemi shumë njerëz të tillë dhe nuk ka asnjë pengesë për kombësinë ose përkatësinë në ndonjë grup ose kategori tjetër .”