SBASHK’u merr vendim për zëvendësimin e orëve të humbura

Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës në Kosovë ka marrë vendim për zëvendësimin e orëve të humbura për një javë ne fund të vitit shkollor, me një kusht.


Ata kanë kërkuar të ju ndërrohet koeficienti i mësimdhënësve të ciklit 1 deri ne 5, në të kundërtën orët nuk do të zëvendësohen.

Shumica e anëtarëve të SBASHK-ut kanë votuar që të kompensohet vetëm një javë.

Vendimi u mor në takimin e sotëm të kësaj sindikate.