Shiti fëmijën e posalindur, ngritet aktakuzë ndaj një personi në Gjilan

Prokuroria Themelore në Gjilan gjatë ditës së sotme ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurve R.F. dhe R.A., për shkak të veprave penale trafikim me njerëz dhe marrja apo mbajtja e kundërligjshme e fëmijës.


“Sipas aktakuzës, i pandehuri R.F., më 8 maj 2003, në Gjilan, me dashje dhe me qëllim të përfitimit pasuror, ka trafikuar fëmijën e porsalindur të të dëmtuarës N.A., ashtu që pas lindjes e ka detyruar të njëjtën që pa pëlqimin e saj, në oborrin e Spitalit Regjional në Gjilan, t’ia japë fëmijën të pandehurës R.A”.

“Në këtë mënyrë, i pandehuri ka kryer veprën penale ‘’Trafikim me njerëz’’ nga neni 171 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)”.

“Ndërsa, e pandehura R.A., në mënyrë të kundërligjshme ka marrë dhe ka mbajtur fëmijë e të dëmtuarës N.A., pa përfillur procedurat lidhur me marrjen dhe mbajtjen e fëmijën,nga institucioni përkatës”.

“Me këto veprime, e pandehura ka kryer veprën penale ‘’Marrja e kundërligjshme e fëmijës’’ nga neni 249 paragrafi 1 të KPRK-së”, thonë nga kjo Prokurori.