Shtyhet shqyrtimi i buxhetit të Kuvendit për vitet 2022-2024 nga Komisioni për Buxhet

Shqyrtimi i buxhetit i Kuvendin të Kosovës për vitet 2022-2024 në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere është shtyrë për mbledhjen e radhës.


Kërkesa për shtyrje është bërë nga kryesuesi i Komisionin, Armend Muja i cili është përkrahur nga anëtarët e tjerë.

Ndërsa, anëtarët e Komisionit, Bedri Hamza e Eman Rrahmani, kanë kërkuar që materialet për pikat e rendit të ditës të shpërndahen  më herët tek deputetët.