Sipas statistikave, vajzat shqiptare me diplomë po përballen me vështirësi për të gjetur punë

Papunësia tek të rinjtë në Shqipëri vijon të jetë problem.

Vetëm mes moshës 15 deri në 29 vjeç rreth 70 mijë e 510 persona deri në mbyllje të vitit të shkuar nuk kishin një punë.

Të rinjtë e papunë në 2021 sipas Institutit të Statistikave u shtuan me 0.6% mes 15-24 vjeçarëve.Ndërsa tek moshat 25 deri 29 vjeç papunësia mbeti thuajse në të njëjtat nivele.

Gjetja e një punë në vendin tonë duket më e vështirë për femrat se për meshkujt.

Në shumë raste as diploma nuk ndihmon. Më shumë të papunë sipas të dhënave të INSTAT ka mes atyre që kanë mbaruar shkollën e lartë.

Ndiqen nga të rinjtë me arsim 9 vjeçar dhe më pas vijnë ata që kanë përfunduar gjimnazin.

Shqetësues mbetet fakti se mes personave 15- 29 vjeç të cilët nuk ishin të punësuar nuk po ndiqnin as shkollën dhe as ndonjë formim profesional.

Në numrin e përgjithshëm të të rinjve në vendin tonë Instituti i Statistikave thotë se këta zënë 26.1%.

Ndër arsyet që i mbajnë jashtë tregut renditen përgjegjësitë familjare dhe dekurajimi nga mos gjetja e një pune.