Sot në Prishtinë, ajri është i dëmshëm

Prishtina sot ka shënuar rritje të ndotjes së ajrit.

Sipas matjeve të prezantuara nga Ambasada amerikane, shkalla e ndotjes është 137, si e tillë është e dëmshme për grupe të caktuara njerëzish. Ndërsa, lokacioni më i ndotur sipas matësit AQI, është rruga “Gazmend Zajmi”, me 159 shkallë.

Viteve të fundit, Kosova, e konkretisht kryeqyteti, ka pasur probleme me ajrin e ndotur. Matjet shpeshherë e kanë paraqitur si qytetin më të ndotur në botë.

Studime të shumta kanë treguar se ajri i ndotur ndikon drejtpërdrejt në shëndetin e njeriut. Përpos dëmëve në mushkëri e rrugëve të frymëmarrjes, ai ka efekte edhe në tru.