Tremujori i tretë, rënie e numrit të udhëtarëve në transportin hekurudhor dhe ajror

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikoi “Statistikat e Transportit dhe Telekomunikimit” për tremujorin e tretë (TM3) 2020, me të dhëna mbi transportin ajror, hekurudhor, rrugor dhe telekomunikimin.


Në njoftimin e ASK-së thuhet se në territorin e Kosovës janë gjithsej 333 km binarë hekurudhorë për transport.

Në tremujorin e tretë të vitit 2020, numri i pasagjerëve që kanë shfrytëzuar trenin si mjet udhëtimi ishte rreth 15 mijë, ku krahasuar me TM3 të vitit 2019, numri i udhëtarëve është zvogëluar për 48.97%).

Ndërsa, transporti i mallrave me tren në TM3 2020 ishte rreth 16 mijë ton, ku krahasuar me TM3 2019 ka një rënie prej 86.12%).

Sa i përket numrit të fluturimeve, në TM3 2020 është 1 212 fluturime, ku në raport me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar (TM3 2019) ka një rënie prej 58%.

Numri i udhëtarëve që kanë shfrytëzuar aeroplanin si mjet transporti gjatë këtij tremujori ishte rreth 275 mijë, e që në raport me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar (TM3 2019) ka një rënie prej 64.85%.