Afgani u gjet i vdekur në Ibër, mbahet në morg që 6 muaj

Saktësisht gjashtë muaj më parë ekipi i Mjekësisë Ligjore ka kryer obduksionin për një trup i cili u gjet i vdekur në lumin Ibër, në pjesën që i takon Komunës së Leposaviqit. Ai trup rezultoi të jetë i një afgani që ishte si emigrant në Qendrën e Emigracionit në Lipjan.