Amerikanja mëson fëmijët kosovarë

Schellsie Beaubrun është një 27 vjeçare që ka ardhur nga Florida e SHBA-së për të mësuar gjuhën angleze për fëmijët e fshatit Brekoc të Gjakovës.