Gani Gërmia në Panair

Gani Gërmia në Panair, e gjen pas shumë kohësh librin që e duan të gjithë.