REPORTERI/INTERVISTA: Qëndron Kastrati

REPORTERI/INTERVISTA me Kryetarin e Kamenicës, Qëndron Kastrati (20.09.2020)