SHOW TIME: Dafina Dauti, Gresë Gashi, 17 Shkurti në Prishtinë (Gossip: Fytyrat publike që provuan këndimin)

SHOW TIME: Dafina Dauti, Gresë Gashi, 17 Shkurti në Prishtinë (Gossip: Fytyrat publike që provuan këndimin) [Ep. 7 – 20.02.2021]