BE-ja merr vendimin zyrtar. Shqiptarët mund të udhëtojnë drejt BE-së

Qytetarët e Shqipërisë, Maqedonisë dhe Veriut dhe Serbisë mund të udhëtojnë tashme drejt Bashkimit Europian për udhëtime jo-thelbësore shumë shpejt. Qe nga sot, 18 qershor, shtetet anëtare do te heqin kufizimet edhe për udhëtimet e qytetareve shqiptare.


Kjo falë vendimit zyrtar të marrë sot nga Këshilli i Bashkimit Europian për heqjen e kufizimeve të përkohshme lidhur me udhëtimet jo-thelbësore nga vendet e treta drejt Bashkimit Europian.

Këshilli azhurnoi listën e vendeve tê treta, entiteteve dhe rajoneve speciale administrative dhe autoriteteve territoriale për të cilat duhet të hiqen kufizimet e udhëtimeve jo-thelbësore. Siç përcaktohet në rekomandimin e Këshillit, kjo listë do të vazhdojë të rishikohet çdo dy javë dhe, sipas rastit, të azhurnohet.

Bazuar në kriteret dhe kushtet e përcaktuara në rekomandim, që nga 18 qershori 2021 vendet anëtare duhet të heqin gradualisht kufizimet për udhëtimet jo thelbësore në kufijtë e jashtëm për banorët e vendeve të treta vijuese:

Shqiperia
Australi
Izraelit
Japonia
Liban
Zelanda e Re
Republika e Maqedonisë së Veriut
Ruanda
Serbia
Singapori
Korea e jugut
Tajlandë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Kina, subjekt i konfirmimit të reciprocitetit

Kufizimet e udhëtimit duhet gjithashtu të hiqen gradualisht për rajonet e veçanta administrative të Kinës Hong Kong dhe Makao. Kushti i reciprocitetit për këto rajone të veçanta administrative është hequr.

Nën kategorinë e entiteteve dhe autoriteteve territoriale që nuk njihen si shtete nga të paktën një shtet anëtar, kufizimet e udhëtimit për Tajvanin gjithashtu duhet të hiqen gradualisht.

Banorët e Andorrës, Monakos, San Marinos dhe Vatikanit duhet të konsiderohen si banorë të BE-së për qëllimet e këtij rekomandimi.

Kriteret për të përcaktuar vendet e treta për të cilat duhet të hiqet kufizimi aktual i udhëtimit u azhurnuan më 20 maj 2021. Ato mbulojnë situatën epidemiologjike dhe reagimin e përgjithshëm ndaj COVID-19, si dhe besueshmërinë e burimeve të informacionit dhe të dhënave në dispozicion. Reciprociteti gjithashtu duhet të merret parasysh rast pas rasti.

Vendet e lidhura me Shengen (Islanda, Lichtenstein, Norvegjia, Zvicra) gjithashtu marrin pjesë në këtë rekomandim.