Supremja refuzon kërkesën e Suzana Zogianit për mbrojtje të ligjshmërisë

Gjykata Supreme ka refuzuar si të pabazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojëses së të dënuarës, Suzana Zogiani, me anë të së cilës është kërkuar anulimi i vendimit të gjykatës së shkallës së parë dhe të Gjykatës së Apelit dhe kthimin e çështjes në rigjykim.


“Kolegji i Gjykatës Supreme ka refuzuar si të pabazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të mbrojtëses së të dënuarës Suzana Zogiani, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti i Krimeve të Rënda PKR.nr.37/2019 datë 17 dhjetor 2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.133/2020 datë 3.07.2020, për veprën penale të vrasjes së rëndë. E akuzuara S.Z.-S. është shpall fajtore për veprën penale vrasje e rëndë, për të cilën është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej njëzet e pesë (25) viteve, në të cilin i është llogarit edhe koha e kaluar në paraburgim prej 5.10.2018 e tutje.”, thuhet në komunikatën për medie të Gjykatës Supreme, shkruan Reporteri.net.

Kujtojmë se Suzana Zogiani-Sekiraqa, më 21 shtator 2018, në qytetin Dole të Francës, i ka dhënë fund dhunës dhe keqtrajtimit nga bashkëshorti Artan Sekiraqa, duke e goditur atë 11 herë me sëpatë në qafë.

Ajo thotë se vrasjen e ka kryer në gjendje të tronditjes së thellë, pasi që e kishte parë të ndjerin teksa abuzonte me djalin e tyre.

Zogiani-Sekiraqa aktualisht po vuan dëminin prej 25 vitesh burg.