FSSHK-ja kërcënon me ndërprerje të punës në të gjitha institucionet publike shëndetësore

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë të Kosovës ka dalë me një kërkesë të re. FSSHK-ja ka kërkuar rritje të pagave prej 50 për qind për të gjithë punëtorët shëndetësorë nëse Ligji i pagave nuk kalon.

Por kjo sindikate edhe një herë ka bërë thirrje të Ligji i pagave të implementohet me buxhetin e vitin 2022. Në rast se nuk ndodh asnjëra prej tyre, ata kanë kërcënuar me ndërprerje të punës në të gjithë institucionet publike shëndetësore.

“Këshilli Drejtues bën thirrje edhe njëherë që Ligji mbi pagat të procedohet, miratohet dhe implementohet me buxhetin e vitit 2022. Këshilli Drejtues i FSSHK unanimisht kërkon nga Qeveria e Republikës së Kosovës që nëse Ligji i Pagave nuk kalon, të ketë rritje të pagave për të gjithë të punësuarit në sistemit shëndetësor në lartësi prej 50% dhe kjo bazuar në faktin se nuk ka pasur rritje pagash që nga viti 2014”, thuhet në njoftim.

“Deri me datën 15 dhjetor do të bisedojmë me secilin anëtar dhe njëkohësisht presim reflektim nga Qeveria për të cilën ka formuar një grup negociues. Nëse edhe kjo nuk ndodh, FSSHK-ja paralajmëron masa radikale sindikale, siç është ndërprerja e punës në të gjithë institucionet publike shëndetësore”, vijon njoftimi.