Studimi: 20% e popullsisë iku nga Kosova

Rreth 20 për qind e popullatës së Kosovës ka migruar nga vendi drejt vendeve të botës që nga shpallja e pavarësisë më 2008 e deri në vitin e kaluar.

Kjo është shifra e fundit që ka publikuar Instituti Epik në raportin me emër “Ikja e madhe”.

“Në periudhën 2008-2018, gjithsej 203,330 qytetarë të Kosovës kanë ikur nga Kosova dhe kanë bërë kërkesë për azil në Bashkimin Evropian (BE). Gjatë kësaj kohe po ashtu, 141,330 qytetarë të Kosovës të u gjetën ilegalisht të pranishëm në BE”, thuhet në njoftimin e këtij Instituti.

Sipas Epik, nga viti 2016 ka një rënie të kërkesave për azil në shtetet e BE-së, mirëpo përsëri shifra për largimin e qytetarëve nga Kosova mbetet e lartë.

“Që nga viti 2016, Kosova ka shënuar një rënie të konsiderueshme si në numrin e kërkesave për azil ashtu edhe në numrin e shtetasve të Kosovës që u gjetën ilegalisht të pranishëm në BE. Në fakt, viti 2018 ka qenë vit më trend më të mirë në të dyja kategoritë. Megjithatë, këto dy të dhëna përfaqësojnë 344,660 qytetarë të Kosovës të cilët kanë vendosur të ikin nga Kosova dhe të kërkojnë një jetë më të mirë në BE. Me fjalë të tjera, gati 20% apo 1/5 e popullsisë së Kosovës ka ikur nga Kosova.

Sipas Institutit Epik, të dhënat janë më shqetësuese nëse i shtohen shifrat e qytetarëve të Kosovës që kanë migruar për në BE përmes rrugëve tjera, siç janë vizat e punës.

Shkaqet kryesore për largimin e qytetarëve nga Kosova, Epik thotë se është gjendja politike dhe ekonomike.