“Karabashi” – Festa e Shën Gjergjit në Prizren

Kështu u festua Shën Gjergji në Prizren. Ky manifestim njihet si “Karabashi”.