Sondazhi i ri në Serbi: “Gjysma mendojnë se Kosova është humbur dhe s’kthehet më”

Numri i qytetarëve serbë që do pajtoheshin me pavarësinë e Kosovës në këmbim të anëtarësimit më të shpejtë në Bashkimin Evropian është rritur, lajmëroi Instituti për Çështje Evropiane në Serbi, raportoi “Nova.rs”, transmeton “Reporteri.net”.

Gati se gjysma e qytetarëve serbë besojne se “Serbia tashmë e ka humbur Kosovën” dhe se “është e pamundur të rivendoset kontroll i plotë serb mbi Kosovën”, thotë sondazhi serb.

Një e pesta e të anketuarve besojnë se Qeveria e Serbisë do ta njohë pavarësinë e Kosovës, si dhe, siç shpalos ky institut, është fuqizuar mendimi për nevojën e vendosjes së një paqe të qëndrueshme me shqiptarët.

Instituti për Çështje Evropiane në bashkëpunim me shtëpinë hulumtuese Ninamedia për të gjashtën vit ka realizuar një anketë të opinionit publik për marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën në periudhën prej 4 deri më 14 mars 2022.

Hulumtimi është kryer në një mostër përfaqësuese të 1,228 të anketuar në territorin e Serbisë, dhe duke përdorur metodën CAWI, kanë bërë kërkime sasiore përmes panelit WEB.

44.2% e qytetarëve mendojnë se Kosova është e humbur për Serbinë, ndërsa 44.6% janë të mendimit se nuk është, dhe 11% janë të pavendosur.

Qëndrimi se “Kosova është e humbur” shprehet në një masë më të madhe nga gratë, të anketuarit e moshës 30-59 vjeç, të anketuarit me nivelin më të lartë të arsimimit, nga Vojvodina dhe popullata urbane.

Pak më shumë se një e pesta (23%) e të anketuarve besojnë se qeveria serbe do ta njohë Kosovën, më shumë se gjysma (56%) e të anketuarve besojnë se nuk do ta bëjë këtë, ndërsa 21.1% nuk dinë si të shprehen për këtë çështje.

Mendimi se qeveria serbe nuk do ta njohë Kosovën e përfaqësojnë në masë më të madhe meshkujt, të anketuarit mbi 60 vjeç, me arsim të mesëm dhe fillor dhe banorë të vendbanimeve periferike.

Tre të tretat e qytetarëve, ose 75% e qytetarëve, nuk do ta përkrahnin pavarësinë e Kosovës për hir të hyrjes më të shpejtë të Serbisë në BE, ndërsa 16% do ta përkrahnin dhe 9% janë të pavendosur.

Meshkujt dhe të anketuarit më të vjetër janë më të shumtë në mendimin se nuk duhet njohur pavarësia e Kosovës, si dhe të anketuarit me diplomë të shkollës së mesme, të anketuar nga të gjitha rajonet përveç Vojvodinës dhe nga rrethinat.

Krahasuar me valët e mëparshme të hulumtimit, është vërejtur përqindja më e lartë e të anketuarve që do të njihnin pavarësinë e Kosovës për hir të hyrjes më të shpejtë në BE.

Pothuajse gjysma e të anketuarve, më saktë 49.9% besojnë se nuk është e mundur që Serbia të rifitojë kontrollin dhe sovranitetin e plotë mbi Kosovën, ndërsa 35.0% besojnë se është e mundur, dhe 15.1% e qytetarëve deklarojnë se nuk dinë të përgjigjen.

Se është e mundur besohet në një masë më të madhe nga meshkujt si dhe të anketuarit me nivelin më të ulët të arsimimit.

Shumica dërrmuese e të anketuarve – 87.7%, nuk e dinë se cili është plani i qeverisë serbe për Kosovën; këto janë kryesisht gra, si dhe të anketuar nga zonat urbane.

Më shumë se gjysma e të anketuarve (53.5%) nuk do ta mbështesnin planin e presidentit serb Aleksandër Vuçiç rreth pavarësisë Kosovës dhe një shtet stabil dhe standarde më të mira për qytetarët e Serbisë, 26.3% do ta mbështesnin këtë plan, ndërsa 20.2% kanë asnjë pyetje opinioni.

Ata që nuk do të mbështesin janë kryesisht burra, të anketuar nga Serbia Jugore dhe Lindore dhe banorë të zonave jourbane.

Krahasuar me valën e mëparshme kërkimore, ka pasur një rritje të lehtë të atyre që do të mbështesnin propozimin e përmendur.

Nëse nesër do të bëhej referendum për pavarësinë e Kosovës, numri më i madh i të anketuarve do të votonin kundër: 60.5%, nga ana tjetër, 11.6% do të votonin pro, 15% nuk ​​do të votonin dhe 13% nuk ​​e dinë se si. per te votuar.

Të anketuarit që do të votonin kundër janë kryesisht burra, të anketuarit më të vjetër, me të paktën një diplomë të shkollës së mesme, nga të gjitha rajonet, përveç Beogradit dhe vendbanimeve periferike.

Krahasuar me valët e mëparshme të hulumtimit, vërehet një rritje e lehtë e të anketuarve që do të votonin për, një rënie e atyre që janë kundër, pavarësisë së Kosovës në referendum, si dhe një rritje e lehtë e atyre që janë të pavendosur.

Tre të tretat e të anketuarve (75.2%) mbështesin vendosjen e paqes së përhershme me shqiptarët në Kosovë, 9.2% janë kundër dhe 15.7% nuk ​​dinë të përgjigjen.

Më të vjetër se 45 vjeç kanë më shumë gjasa të vendosin paqe të qëndrueshme.

Krahasuar me valën e mëparshme të hulumtimeve, ka një rritje të atyre që mbështesin paqen e përhershme me shqiptarët në Kosovë. / Reporteri.net