Gani Gërmia i ftuar në Ballo

Kryetari Gani Gërmia (Visar Dërmaku) i ftuar në Ballon Pranverore.