Mustafa: Mësimdhënësit nuk mund të bien viktimë e konfliktit MASHTI- SBASHK

Ish-zëvendësministri i Arsimit, Nehat Mustafa e ka komentuar idenë e testimit të mësimdjënësve dhe kundërshtimin që po i blhet nga Sindikata e Arsimit.


Mustafa ka thënë se nëse mendohet për vlerësim të njohurive akademike kjo është e papranueshme. Kurse nëse bëhet fjalë për vlerësim të performacës atëherë askush nuk ka të drejtë ta kundërshtoj.

Ky është postimi i plotë i Mustafës:

Testimi dhe vlerësimi i performances , apo dilema e paqëndrueshme

Testimi dhe vlerësimi i performances së mësimdhënësve janë dy gjëra ( veprime) të ndryshme.

Nëse mendohet në testim të njohurive akademike, atëhere kjo është e patolerueshme, sepse njohurit e dijeve janë testuar nga universitetet dhe MASH ka kompetenca që përmes Këshillit Shtetëror të Cilësise ta monitoroj nivelin e cilësise së programeve të studimit.

Nëse mendohet në vlerësim të performances, atëhere kjo është diçka tjetër dhe askush nuk ka të drejtë të kundërshtoj këtë, sepse kjo është edhe obligim ligjor i rregulluar përmes një varg instrumentesh vlerësimi.

Është e pandershme dhe e patolerueshme që mësimdhënësit të bien viktimë e konfliktit MASH – SBASHK!

Mustafa: Mësimdhënësit nuk mund të bien viktimë e konfliktit MASH – SBASHK

Ish-zëvendësministri i Arsimit, Nehat Mustafa e ka komentuar idenë e testimit të mësimdjënësve dhe kundërshtimin që po i blhet nga Sindikata e Arsimit.

Mustafa ka thënë se nëse mendohet për vlerësim të njohurive akademike kjo është e papranueshme. Kurse nëse bëhet fjalë për vlerësim të performacës atëherë askush nuk ka të drejtë ta kundërshtoj.

Ky është postimi i plotë i Mustafës:

Testimi dhe vlerësimi i performances , apo dilema e paqëndrueshme

Testimi dhe vlerësimi i performances së mësimdhënësve janë dy gjëra ( veprime) të ndryshme.

Nëse mendohet në testim të njohurive akademike, atëhere kjo është e patolerueshme, sepse njohurit e dijeve janë testuar nga universitetet dhe MASH ka kompetenca që përmes Këshillit Shtetëror të Cilësise ta monitoroj nivelin e cilësise së programeve të studimit.

Nëse mendohet në vlerësim të performances, atëhere kjo është diçka tjetër dhe askush nuk ka të drejtë të kundërshtoj këtë, sepse kjo është edhe obligim ligjor i rregulluar përmes një varg instrumentesh vlerësimi.

Është e pandershme dhe e patolerueshme që mësimdhënësit të bien viktimë e konfliktit MASH – SBASHK!